شرکت آرتا نگین بنا

نمایندگی فروش پانل های سیمانی الیاف دار ایران

شرکت آرتا نگین بنا

نمایندگی فروش پانل های سیمانی الیاف دار ایران

شرکت آرتا نگین بنا
نمایندگی فروش پانل های سیمانی الیاف دار
(فایبر سمنت برد)

مجری درای وال پانل سیمانی
مجری نمای پانل سیمانی
مجری سقف کاذب پانل سیمانی

تلفن: 94 61 60 44 - 021
ایمیل: artaneginbana@gmail.com
وب سایت: www.artaneginbana.ir

تهران - همت غرب به شرق - بعد از پل ستاری - خروجی اول - نبش گلستان یکم - ساختمان سرو - طبقه 4

تلفن: 28 35 60 44     فکس: 47 90 77 89      ایمیل: artaneginbana@gmail.com