شرکت آرتا نگین بنا

نمایندگی فروش پانل های سیمانی الیاف دار ایران

شرکت آرتا نگین بنا

نمایندگی فروش پانل های سیمانی الیاف دار ایران

شرکت آرتا نگین بنا
نمایندگی فروش پانل های سیمانی الیاف دار
(فایبر سمنت برد)

مجری درای وال پانل سیمانی
مجری نمای پانل سیمانی
مجری سقف کاذب پانل سیمانی

تلفن: 94 61 60 44 - 021
ایمیل: artaneginbana@gmail.com
وب سایت: www.artaneginbana.ir

شرکت "آرتا نگین بنا" با هدف نظارت عالیه بر پروژه های ساختمانی و فعالیت در زمینه فروش و اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک تأسیس گردید.

این شرکت هم اکنون نمایندگی فروش محصولات پانل سیمانی الیاف دار تولید کشور تایلند و همچنین مجری درای وال پانل سیمانی ، مجری سقف کاذب پانل سیمانی و مجری نمای پانل سیمانی در سطح کشور میباشد.